8 toekomstconcepten blazen Brugse Sint-Godelieveabdij nieuw leven in

Sint-Godelieveabdij & Minderbroeders Kapucijnenklooster
Toekomstbeeld Sint-Godelieveadbij Brugge ©B-architecten & B-juxta

Jouw contactpersoon

Kristof Lataire
Kristof Lataire
Projectleider Sint-Godelieveabdij - Minderbroeders Kapucijnenklooster

8 krachtige architecturale concepten zullen de toekomst van de Sint-Godelieveabdij in Brugge concreet vorm geven. Daarmee valt het pilootproject voor de herwaardering van religieus erfgoed onder de vleugels van Toerisme Vlaanderen in zijn definitieve plooi. “Duizenden bewoners, bezoekers en ondernemers gaven mee richting aan de nieuwe invulling van deze 400 jaar oude abdij, zegt CEO ad interim Peter De Wilde van Toerisme Vlaanderen. “Het is niet de bedoeling om de tijd hier tot stilstand te laten komen, maar net om nieuwe activiteiten te ontwikkelen die in lijn liggen met de historische context, met de ziel van de plek.”

Nadat de deuren van het slotklooster 4 eeuwen lang gesloten bleven voor het brede publiek, gingen ze in de zomer van 2021 een maand lang open. Meer dan 16 000 bezoekers (Bruggelingen, bezoekers uit binnen- en buitenland en ondernemers) ontdekten deze erfgoedparel. Samen lieten ze meer dan 5000 toekomstvisies achter.

Met patroonherkenning werden die geanalyseerd en verder uitgediept door 40 experts. Dat vormde de basis voor een architecturaal ontwerpend onderzoek dat richting gaf aan de nieuwe toekomstvisie en rekening hield met zowel de ziel van de plek als de economische rendabiliteit van die toekomstplannen.

Het participatief onderzoek uit 2021 – de grootste bevraging ooit in Vlaanderen rond de toekomst van religieus erfgoed – maakte duidelijk dat er geen draagvlak was voor een museale invulling van de Sint-Godelieveabdij.

“Wel gaven alle buurtbewoners, bezoekers en ondernemers heel duidelijk aan dat ze het erfgoedverhaal willen blijven ervaren op de site,” zegt De Wilde. “Deze herwaardering geeft daarom een nieuwe invulling aan de traditionele functies die de zusters aan de abdij gaven. Ze haakt daarmee aan met de geschiedenis en geeft er ook een nieuwe betekenis aan.”

8 krachtige toekomstconcepten

Uit de 17 architectenteams die een masterplan voor de site ontwierpen, werden B-architecten, B-juxta en hun partners gekozen voor het uittekenen en begeleiden van de volgende stappen. Dat leidde tot 8 sterke toekomstconcepten voor de herwaardering van de abdij. Allemaal maken ze deel uit van één sterk verhaal waaraan vele partners de afgelopen 2 jaar hebben meegewerkt.

1. De actieve en voormalige abdijkeuken met refter, bakkerij en proefplek

In een nieuwe demonstratiekeuken zal je in de toekomst topchefs aan het werk kunnen zien, maar ook minder bekende of jonge koks uit de hotelscholen gaan er aan het werk. Ze halen hun ingrediënten bij voorkeur uit de moes-, kruiden- of bloementuin van de abdij. Ook alle andere producten uit die keuken komen uit Brugge of het Brugse ommeland.

De keuken is tegelijk ook een kookstudio voor televisie- en internetkanalen. De gerechten die de chefs bereiden, komen op tafel in de abdijrefter en de 17de-eeuwse keuken. Die dient als degustatieplek, voor groepen tot 30 mensen.

De kelders van de abdij zijn dan weer een proefplek waar er kan geëxperimenteerd worden vanuit de culinaire tradities. Vanuit de bezoekersruimte kijk je binnen in de voormalige bakkerij waar de zusters jarenlang brood en gebak bakten.

2. De gastvrije en gastblije ontvangst met de genereuze ruimte en de toon- en creatieplek in de abdijkerk

Wie binnenkomt langs de hoofdingang van de abdij, komt aan in de ontvangstruimtes. Die zullen het verhaal vertellen van de plek en de gemeenschap van benedictinessen die er bijna 400 jaar leefde, woonde en werkte. Nog wat verder kom je terecht in de zogenaamde genereuze ruimtes: de pandgang, kapittelzaal en kamer van de abdis.  

Die vertrekken vanuit de gedachte dat ieder moment een spiritueel potentieel in zich draagt. De abdijkerk wordt een toon- en creatieplek voor culturele activiteiten die aansluiten bij de ziel van de plek. De bezoekers nemen plaats in de banken van het zusterkoor. Open repetities zijn mogelijk, maar evengoed is er ruimte voor masterclasses, lezingen en boekvoorstellingen.

3. De boomgaard en het collectief kunstwerk

De boomgaard is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren. In de boomgaard komt ook een collectief participerend kunstwerk.

4. Het ambachtelijk abdijpunt in de boerderij met brouwerij en de verbindende tuin

De boerderij van de Sint Godelieveabdij is één van de oudste voormalige boerderijen van de Brugse binnenstad. Ze bevindt zich aan de achterzijde van de boomgaard. Die boerderij vervelt tot een abdijpunt waar je ambachtelijke korteketenproducten kan kopen. Er is ook ruimte voor spirituele verdieping met boeken, podcasts en muziek. Er staat ook een microbrouwerij opgesteld. De hortus connectens (de verbindende tuin) vormt de overgang van de boomgaard naar het historische slot en wordt een ontmoetingsplek waar de bezoeker het verhaal van deze bijzondere religieuze erfgoedplek ontdekt.

5. De moes-, kruiden- en bloementuin met evenementenzone

De voormalige moes-, kruiden- en bloementuin komt opnieuw tot leven. De tuin wordt niet langer bewerkt door een gemeenschap van zusters, maar door een gemeenschap van bewoners. Het is een community based-project waar co-creatie voorop staat. De groenten worden gebruikt in de keuken en de zaden van de bloemen en de kruiden worden verkocht in het ambachtelijk abdijpunt. In de tuin is ook plaats voor een evenementenzone. Elk evenement moet wel in het teken staan van verdieping, verstilling, verbinding of culinaire beleving. De capaciteit is beperkt, grootschalige events komen er dus niet.

6. De voormalige slaapcellen als inspirerende werkplekken

Bezoekers en bewoners kunnen de voormalige slaapcellen huren als werkplekken. Voor een halve dag, een week of een maand. Ter plaatse logeren is niet mogelijk.

7. De abdijpunten en werkplekken

Commerciële bedrijven en ondernemers vinden onderdak waar vroeger de peda van de zusters was. Dat worden voornamelijk kantoorruimtes. De commerciële bedrijven en ondernemers die er neerstrijken hebben niet alleen een financiële, maar ook een maatschappelijke meerwaarde voor de plek.

8. De ateliers voor kunstenaars, makers en wetenschappers ‘op rust’

In de buurt van de abdij komt er een woonproject voor kunstenaars, makers en wetenschappers ‘op rust’. De abdij vormt voor hen een broed- en creatieplek. Ook is het een ontmoetingsplek voor jonge kunstenaars, makers of wetenschappers. In de abdijkerk, de pandgang of de kapittelzaal tonen en delen zij hun werk met de bezoeker.

Voor de realisatie van het toekomstplan is 12,2 miljoen euro voorzien. De eerste spade gaat in de grond in de lente van 2024. Intussen is het archeologisch onderzoek aan de gang en blijft de tuin nog open tot eind 2023. Het historische slot van de abdij is sinds begin van dit jaar gesloten voor het publiek – niet voor nog eens 400 jaar, maar tot het einde van de werken. We mikken op 2026.

Bekijk de toekomstfilm