Informatie voor erfgoedeigenaars

De Sint-Godelieveabdij is een historische site en beschermd monument met drie binnentuinen, gelegen tussen het station en ‘t Zand.
Vlaanderens eeuwenoud erfgoed heeft een toekomst. Toerisme Vlaanderen zoekt samen met alle betrokkenen een nieuwe bestemming voor enkele bijzondere plekken.

Waarom doen we dit?

Veldwerk

Toerisme Vlaanderen begeeft zich vol overgave in het veld. We willen ondervinden welke uitdagingen een herbestemmingstraject met zich meebrengt. Die lessen willen we delen met de buitenwereld. Hoe hebben we het aangepakt? Welke opties zijn er? Wat ging goed, wat kon beter? Zo willen we een bron van inspiratie zijn voor andere erfgoedeigenaars, om te tonen dat ons erfgoed een duurzame, boeiende en bloeiende toekomst tegemoet kan gaan.

Reizen naar Morgen

De herbestemmingstrajecten passen in onze filosofie van Reizen naar Morgen. We vertrekken daarvoor vanuit de positieve kracht van toerisme. Die draagt bij aan een florerende, duurzame toekomst en biedt een meerwaarde aan de plek zelf, de bezoekers, de lokale gemeenschap en de economie.

Samen herbestemmen

Dat alles doen we samen met verschillende betrokkenen. We luisteren naar de ideeën van bezoekers, buurtbewoners, partners en ondernemers.

Hoe doen we dit?

Onderzoek, overleg en experiment

We gaan niet over een nacht ijs. De herbestemmingstrajecten zijn meerjarenplannen en verlopen in verschillende fases. We nemen de tijd om de ziel van de erfgoedplekken te doorgronden, de historische en maatschappelijke troeven te leren kennen, een helder beeld te krijgen van de nodige restauratiewerken én te luisteren naar de plannen, dromen en ideeën van alle betrokkenen.

Regelgeving

Erfgoed is kostbaar en wordt beschermd, dat weten we allemaal. Er is dus heel wat om rekening mee te houden: beheersplannen , toelatingen en vergunningen , subsidiedossiers  … Heb je plannen met een erfgoedlocatie? Laat je dan bijstaan en informeren door de juiste partners.

Partners

Neem van bij de start zeker contact op met de erfgoedconsulenten bij Onroerend Erfgoed. Die kunnen al je vragen beantwoorden en je bijstaan op vlak van regels, goedkeuringen en subsidies. Betrek zeker ook de provincie en gemeente. Ook zij kunnen een rol spelen in jouw project.

Financieel

Je staat niet alleen in de zorg voor onroerend erfgoed. De Vlaamse overheid kan je ondersteunen met verschillende premies, leningen en andere financiële voordelen.

Meer info

Inspiratie

Wat betekent Samen Herbestemmen? Welke mogelijkheden zijn er? Hoe kan de toekomst van jouw erfgoedlocatie eruitzien? Daar willen wij jou met deze website bij op weg helpen. Bekijk dus zeker de verschillende projecten en laat je inspireren.

Deze documentaire over de Tuin van Heden (het herbestemmingstraject van de Sint-Godelieveabdij en het Minderbroeders Kapucijnenklooster in Brugge) licht een tipje van de sluier.

Aankomende evenementen

Schellekesfeesten 2023
Vzw Het Schelleke en Rupelmonde vieren 75ste editie van de Schellekesfeesten op het Mercatoreiland. Op het programma: mix van volksvermaak, folklore, muziek.
Graventoren Rupelmonde

Vragen?

Heb je vragen over deze herbestemmingstrajecten? De projectleiders  staan klaar om ze te beantwoorden.