Wat is herbestemmen en herwaarderen?

RUPELMONDE_GRAVENTOREN
Ons eeuwenoud erfgoed krijgt een nieuw leven. Samen zoeken we de juiste nieuwe invulling voor enkele bijzondere plekken. Onze geschiedenis krijgt zo een duurzame toekomst, met een meerwaarde voor alle betrokkenen.

Herbestemmen en herwaarderen

Vlaanderens talrijke erfgoedsites zijn de getuigen van honderden jaren geschiedenis. Hun eeuwenoude verhalen mogen nooit verloren gaan. Onder de noemer Samen Herbestemmen willen we die nalatenschap levend houden.  

Samen met alle betrokkenen zoeken we naar een nieuwe invulling voor enkele bijzondere plekken. Dat doen we in samenspraak met bewoners, bezoekers, erfgoedeigenaars, ondernemers en partners. Al wie zich betrokken voelt, kan zijn of haar ideeën delen. Zo blazen we ons erfgoed nieuw leven in. Dat doen we met respect voor de ziel van die plekken en met een meerwaarde voor alle betrokkenen. Daarom spreken we in deze context niet enkel over herbestemmen, maar ook over herwaarderen. We willen geen nieuwe invulling die niet strookt met de ziel van de plekken. Het is net die geschiedenis die ons inspireert en naar een nieuwe toekomst leidt.

Participatie

We bezorgen de bijzondere erfgoedplekken een nieuwe toekomst onder de noemer Samen Herbestemmen. Die naam is niet zomaar gekozen. Erfgoed heeft een bijzondere plek in onze gemeenschappen én onze harten. Daarom gaan we op zoek naar een nieuwe invulling voor deze plekken. Tijdens het participatieve traject denkt iedereen mee.  

We nemen hier onze tijd voor. Zo doorgronden we samen de ziel van deze plekken, de historische en maatschappelijke troeven en krijgen we een helder beeld van welke restauratiewerken nodig zijn.  

Dat traject verloopt in vier grote fases. Terwijl de studie- en inspraakrondes lopen, is er ruimte om te experimenteren met tijdelijke toeristische invullingen en evenementen.

1

Voltooid

Fase 1

Onderzoek van de site

We gaan op zoek naar de ziel van de plek, want de nieuwe bestemming van zo’n eeuwenoude erfgoedsite moet nauw aansluiten bij zijn geschiedenis en eigenheid. Tijdens deze eerste fase brengen we dat in kaart, samen met alle betrokkenen.

2

Voltooid

Fase 2

Onderzoek naar het potentieel van de site

Eens we de ziel van die plek hebben gedefinieerd, kijken we naar te toekomst. Welke toekomstbeelden zien we voor deze bijzondere plek? Welke plannen en dromen borrelen op? We brengen alle behoeften en ideeën in kaart, ontwikkelen mogelijke toekomstscenario’s en vragen feedback bij alle betrokkenen.

3

Aankomend

Fase 3

Ontwerpend onderzoek

De beste toekomstscenario’s worden uitgewerkt in concrete voorstellen en ontwerpen. Ook daarover vragen we opnieuw feedback. De plannen worden bijgestuurd waar nodig. Op basis daarvan worden de definitieve plannen gemaakt.

4

Aankomend

Fase 4

Realisatie

De knopen zijn doorgehakt. We brengen de theorie in de praktijk.