Grootscheepse ruimingswerken aan het kasteel van Poeke

27/09/2023
27 september 2023
Kasteel van Poeke
Kasteel van Poeke
Op het domein van het kasteel van Poeke geldt tijdelijk een ander circulatieplan. Er zijn immers grote ruimingswerken aan de gang.

De vijver rond het kasteel van Poeke en de grachten in de Franse tuin worden de komende weken schoongemaakt. Er wordt een grote hoeveelheid slib geruimd, eerst vanop de oevers, later zal de kraan ook in de vijver staan. Het slib wordt eerst te drogen gelegd in een vergaarbekken in de weide aan de Poekedorppoort. Nadien zal het goedje afgevoerd worden voor verwerking.

De werken zullen in twee golven verlopen. Elke golf start met twee weken kraanwerk, dan volgt een periode dat het slib uitdroogt en tot slot zullen vrachtwagen enkele dagenlang het slib wegvoeren.  
Een archeoloog begeleidt de werkzaamheden. We zijn benieuwd of het slib bijzondere vondsten prijsgeeft. Dinsdag zijn alvast twee arduinen dekstenen uit de smurrie gevist. De werken zullen nog enige tijd in beslag nemen en tot zolang wordt de zone rond het kasteel afgesloten tijdens werkdagen. Er zijn affiches aangebracht, met daarop de alternatieve wegen voor fietsers en wandelaars. Fietsers vragen we om te rijden via het fietspad langs de Kasteelstraat. Voetgangers kunnen rond de werfzone wandelen langs de voorzijde van de Franse tuin of via de hondenweide. Dit allemaal voor de veiligheid van iedereen.

Nadat de ruimingswerken zijn afgerond, start een studie naar de stabiliteit van de fundamenten van het kasteel en van de bruggen en kaaimuren. Het laatste slib zal vermoedelijk tegen de lente uit het domein gevoerd zijn.