Rubenskasteel decor voor feestelijke samenkomst van kasteelheren  

Rubenskasteel
Rubenskasteel
Het Rubenskasteel in Zemst was op 12 september een hotspot voor kasteelheren. Toerisme Vlaanderen bracht er landgoedeigenaars uit heel Vlaanderen samen om kennis te maken met elkaar, het herwaarderingsfestival Stories Unfold en te genieten van een feestelijke receptie.

Sommige kastelen en kasteeldomeinen in Vlaanderen zijn al decennialang in het bezit van families die zich voor 100 percent inzetten voor het bewaren, beheren en ontwikkelen van het landgoed. Tijd om kennis te maken en de handen in elkaar te slaan in functie van het behoud van ons erfgoed.

Het evenement startte met een aantal panelgesprekken en lezingen. Daarin lichtten we toe hoe we met Toerisme Vlaanderen de herwaardering van onze eigen kastelen aanpakken vanuit de Reizen naar Morgen-filosofie. We stelden onszelf ook voor als actieve gesprekpartner ter ondersteuning van kasteelheren. Door onderling kennis en ervaringen uit te wisselen, werken we samen aan de toekomst van de kasteeldomeinen in Vlaanderen.

Aan de hand van een rondleiding maakten de genodigden kennis met het herwaarderingsfestival Stories Unfold, dat nog loopt tot eind oktober op het domein in Zemst. Ze werden onder meer voorgesteld aan artiesten die er hun werk tentoonstellen, zoals fotografe Karolina Maruszak en linosnijder Dirk Huyge.

De dag eindigde met een gezellige receptie en walking dinner, waar ideeën konden worden uitgewisseld en iedereen de dag in een ontspannen sfeer kon afsluiten.

Voor Toerisme Vlaanderen vormt deze geslaagde dag een startpunt voor een intensievere samenwerking met kasteeleigenaars en -beheerders in Vlaanderen. Op termijn streven we naar een op maat gemaakt toekomstplan per landgoed. Een volgende samenkomst staat gepland in het voorjaar van 2024, wanneer ook het eindrapport over Stories Unfold wordt voorgesteld.

Rubenskasteel
Rubenskasteel