Voorbereiding archeologisch onderzoek van start

Sint-Godelieveabdij & Minderbroeders Kapucijnenklooster
Bedrijvigheid_in_abdijtuin
Bedrijvigheid in de Sint-Godelieveabdij!

Stap per stap verkent men wat er schuilgaat onder het maaiveld van de abdij. Naast het in kaart brengen van het rioolsysteem van de eeuwenoude abdijsite, willen we zo ook te weten komen waar we moeten starten met het archeologisch onderzoek.

Later meer!