Ruimingswerken kasteelvijver van Poeke hervatten

Kasteel van Poeke
Kaart met de omleidingen en bereikbaarheid van de site tijdens de werken

In de tweede helft van juni hernemen de ruimingswerken in het kasteeldomein. Eerst wordt het slib dat sinds september ligt te drogen nabij de Poekedorppoort, langs die poort weggevoerd. Nadien start het ruimen van de oostelijke helft van de kasteelvijver. Deze werken starten rond 1 juli. Het slib wordt opnieuw tijdelijke opgeslagen op dezelfde plek nabij de Poekedorppoort om uit te drogen. Tijdens deze werken graaft de aannemer in de vijverbodem ook zes onderzoekputten langs de muren van het kasteel om de funderingen te bestuderen. Dat hoort bij het stabiliteitsonderzoek van het kasteel dat intussen loopt. Het einde van de werken is gepland half juli. Toch als het weer meezit.

Voor ieders veiligheid en gemoedsrust mogen bezoekers niet in de buurt komen van kranen en vrachtwagens. Daarom sluiten we TIJDENS WERKDAGEN enkele delen van het kasteeldomein af:  

  • Poekedorppoort en Poekedorpdreef. Je bereikt het kasteel via de lindedreef langs het koetshuis, 

  • de lindedreef van de knoop met de Poekedorpdreef tot aan Bollebuisbrug, 

  • dreef 10achter het kasteel tot de knoop met dreef 12 naast de kasteelvijver,  

  • de Engelse tuin 

 

De Franse tuin blijft open voor bezoekers en ook het kasteel blijft bereikbaar langs de lindedreef vanaf het koetshuis.  

Kaart met de omleidingen en bereikbaarheid van de site tijdens de werken

Omleiding voor VOETGANGERS 

De ingang langs de Poekedorppoort is gesloten tijdens het wegvoeren van het slib. Vanuit Poeke kom je in het domein:  

  • langs de ingang aan het koetshuis, 

  • langs de doorgang naar de hondenlosloopweide links van Poekedorppoort. Je loopt diagonaal over de weide en komt aan Bollebuisbrug in het domein.  

 

De achterzijde van het kasteel is werfzone. Je stapt rond de werfzone langs de voorzijde van de Franse tuin en dreef 12 (naast de vijver). 

FIETSERS rijden om buiten het domein

Tijdens werkdagen zijn geen fietsers toegelaten in het park want het fietspad doorheen het domein is onderbroken. De omleiding gaat enkel over wandelpaden. Fietsers moeten omrijden langs het fietspad in de Poekestraat en de Kasteelstraat.  

Dank voor je begrip.