Fases en tijdlijn

abdij_van_maagdendale
Toerisme Vlaanderen, vzw Centrum Ronde van Vlaanderen, de provincie Oost-Vlaanderen, de stad Oudenaarde en Flanders Classics blazen de Abdij van Maagdendale nieuw leven in. Dat doen ze samen met tal van partners met een hart voor de fiets. Ontdek hier meer over het traject naar die nieuwe invulling.

Tijdlijn

2022

Bezig

Fase 1 - Eigendomsverwerving

Cycling Hub vindt thuis in Abdij van Maagdendale

De Abdij van Maagdendale wordt de nieuwe Cycling Hub. Dat besluit volgt op een uitgebreide studieronde.Toerisme Vlaanderen wordt erfpachter van de Abdij van Maagdendale. Dat wordt in het najaar van 2023 geformaliseerd.

2023

Aankomend

Fase 2 - Aanstelling programmaleider

Vzw Centrum Ronde van Vlaanderen neemt voortouw

Vzw Centrum Ronde van Vlaanderen fungeert als trekker voor deze state-of-the-art wielerhub. Dat doet het samen met Toerisme Vlaanderen/Cycling in Flanders, de provincie Oost-Vlaanderen, de stad Oudenaarde en Flanders Classics. Eind 2023 zal er een oproep zijn om een programmaleider aan te stellen voor dit project.

2024

Aankomend

Fase 3 - Conceptverfijning

Overleg adviesgroepen

2024 - 2026

Het Cycling Hub-concept wordt verder verfijnd. Dat gebeurt samen met verschillende adviesgroepen, bestaande uit zowel publieke als private organisaties uit de sector.

2026

Aankomend

Fase 4 - Realisatie

Bouwwerken van start

2026 - 2028

De kerk biedt momenteel nog onderdak aan een schietstand van de politie. Die verhuist binnen minstens 2 jaar naar een nieuwe locatie. Afhankelijk van de vorderingen in dat dossier, starten de bouwwerken voor Cycling Hub ten vroegste in 2026.

2028

Aankomend

Fase 5 - Opening

Deuren gaan open

De Cycling Hub zwaait de deuren open in de voormalige Abdij van Maagdendale. De opening is voorzien voor 2028.

 

Je contactpersoon

Vragen?

Heb je nog andere vragen over de Cycling Hub?
Projectleider Dries Verclyte staat klaar om ze te beantwoorden.