Fases en tijdslijn

getijdenmolen_Rupelmonde
Wat de toekomst brengt voor de getijdenmolen en de Graventoren weten we op dit moment nog niet concreet. Het is onze bedoeling om de herbestemmingsplannen samen met de lokale gemeenschap te laten rijpen en groeien tijdens het participatief toekomsttraject. Een historisch en onderwerpend onderzoek naar de ziel van deze fantastische erfgoedplekken zal hier mee richting aan geven.

Een traject in fases

Een herbestemmingstraject gebeurt in verschillende fases. We voeren verscheidene onderzoeken en proberen de ziel van de erfgoedsites te vatten. We vragen bewoners naar hun mening en informeren ondernemers over de mogelijkheden zodat we ons erfgoed samen een passende invulling kunnen geven.
 

Tijdslijn

2022

Voltooid

Fase 1 - Onderzoeksfase

Principiële akkoorden en bouwhistorisch onderzoek

In februari 2022 bereikt Toerisme Vlaanderen een principieel akkoord met de familie Oste over de erfpacht van de Graventoren. In juli volgt een principieel akkoord met de gemeenteraad van Kruibeke over de erfpacht van de getijdenmolen. We bekijken beide sites, met rijk historisch verleden, samen tijdens het herbestemmingstraject. Dat gaat in september van start met het bouwhistorisch onderzoek.

2023

Voltooid

Fase 2 - Onderzoek van het potentieel van de site

Participatieworkshops van start

Begin 2023 krijgt Toerisme Vlaanderen de sleutels in handen van de getijdenmolen en de Graventoren. De molen, de molenaarswoning en het voormalig infokantoor zijn voor de komende 27 jaar in erfpacht van het Lokaal Bestuur Kruibeke. De familie Oste, eigenaar van de Graventoren, verleent een erfpacht van 40 jaar.
In februari is er een kennismakingsevenement voor de buurtbewoners. In maart 2023 starten de eerste participatieworkshops. Omwonenden en geïnteresseerden laten hun ideeën over de toekomst van de sites horen.

Voltooid

Fase 3 - Ontwerpend onderzoek

Mercator in de kijker

In juni 2023 bekijken we de onderzoeksresultaten over het potentieel van de sites en bundelen die tot mogelijke toekomstscenario's. Er volgt een gedetailleerd herbestemmingsonderzoek wanneer een scenario gekozen is.

2024

Voltooid

Fase 4 - Bekendmaking

Toekomst van de Graventoren en getijdenmolen

Op 7 februari 2024 onthulden we de toekomst van de Graventoren en getijdenmolen. Project mercator is geboren. In de getijdenmolen zal de bijzondere geschiedenis van de molen centraal staan met ruimte voor kleinschalige evenementen. De Graventoren wordt zo toegankelijk mogelijk en zal het verhaal van de bekendste Rupelmondenaar Mercator vertellen.

2026

Aankomend

Fase 5 - Realisatie

Start werken

De infrastructurele werken aan de Graventoren en getijdenmolen starten.

Vragen?

Heb je vragen over de Graventoren en getijdenmolen? Projectleider Sam Versele staat klaar om ze te beantwoorden.

 

Je contactpersoon