Een nieuwe toekomst

Kapucijnen
Onder de noemer de tuin van heden krijgen de Sint-Godelieveabdij en het Minderbroeders Kapucijnenklooster samen een nieuwe toekomst. Daarover mocht iedereen meedenken. We nodigden de voorbije jaren erfgoedeigenaars, buurtbewoners, bezoekers, ondernemers en alle andere betrokkenen uit om hun ideeën te delen.

Erfgoed zoekt toekomst

Toerisme Vlaanderen heeft sinds 2021 de Sint-Godelieveabdij en het Minderbroeders Kapucijnenklooster in erfpacht. Onder de noemer de tuin van heden krijgen deze twee sacrale locaties een nieuwe toekomst, volgens de filosofie van Reizen naar Morgen. We vertrekken daarvoor vanuit de positieve kracht van toerisme, die bijdraagt aan een florerende, duurzame toekomst. Die biedt een meerwaarde aan de plekken zelf, de bezoekers, de lokale gemeenschap en de economie. Om dat evenwicht te bewaren, hebben alle betrokkenen een stem in het herbestemmingstraject.

Onderzoek, overleg en experiment

Dit toekomsttraject was een meerjarenplan, opgebouwd rond participatie. De afgelopen twee jaar namen we de tijd om de ziel van deze plekken te doorgronden, de historische en maatschappelijke troeven te leren kennen, een helder beeld te krijgen van de nodige restauratiewerken én te luisteren naar de plannen, dromen en ideeën van alle betrokkenen. Tijdens deze studie- en inspraakronde was er ruimte voor experiment met tijdelijke toeristische invullingen. Zo ondervonden we samen welke activiteiten goed en minder goed passen bij de Sint-Godelieveabdij en het Minderbroeders Kapucijnenklooster.  

Een traject in fases

Elk herbestemmingstraject wordt opgedeeld in vier fases: onderzoek van de site, onderzoek naar het potentieel van de site, ontwerpend onderzoek en uiteindelijk de realisatie. De exacte invulling van dat traject is voor elke site anders. Ontdek hier meer over de trajecten van de Sint-Godelieveabdij en het Minderbroeders Kapucijnenklooster.

Ontdek hier meer over de fases van dit traject

Ben je ondernemer?

Ben je ondernemer en maak je graag deel uit van de toekomst van deze plekken? Dat kan.

Sint-godelieve-abdij

Veelgestelde vragen

Kan ik als ondernemer participeren in de toekomst van beide sites?

In de loop van 2024 stellen we voor de Sint-Godelieveabdij de functies open waarvoor we ondernemers zoeken. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich vanaf dan aanmelden. Voor het Minderbroeders Kapucijnenklooster is hier nog geen exacte timing voor.

Wat is de meerwaarde van het herwaarderings- en herbestemmingstraject voor mezelf als ondernemer?

Binnen de filosofie van Reizen naar Morgen kan je als ondernemer je bedrijfsactiviteit een inhoudelijk meerwaarde geven die verder gaat dan louter economisch rendement.

Kan ik nog nieuwe voorstellen doen voor dit pilootproject?

Dat kan. Als ze passen binnen de uitgetekende toekomstconcepten die nu op tafel liggen.

Andere vragen?

Heb je nog andere vragen over de Sint-Godelieveabdij en/of het Minderbroeders Kapucijnenklooster? We staan klaar om ze te beantwoorden.

Je contactpersoon

Kristof Lataire
Kristof Lataire
Projectleider Sint-Godelieveabdij - Minderbroeders Kapucijnenklooster