2021

Voltooid

Fase 1 - Onderzoek van de site

Inventarisatie en waardering

In januari 2021 krijgt Toerisme Vlaanderen de Sint-Godelieveabdij met haar rijke geschiedenis in erfpacht. Meteen start het onderzoek naar de ziel van deze bijzondere plek, net als de inventarisatie en waardering van het roerend erfgoed. Daarna beginnen Studio Roma en Studio Tuin en Wereld aan het bouwhistorisch onderzoek. Dat wordt eind 2021 afgerond.

Voltooid

Fase 2 - Onderzoek van het potentieel van de site

Start participatietraject

In de zomer van 2021 begint het onderzoek naar het potentieel van de site en dus ook het participatietraject. Van augustus tot september opent de Sint-Godelieveabdij de deuren voor het grote publiek, voor het eerst in 400 jaar. Bijna 16.000 bezoekers komen een kijkje nemen. Bijna een derde van hen laat een persoonlijke toekomstvisie voor de abdij achter. Die visies worden verder geanalyseerd met behulp van artificiële intelligentie. Die output wordt voorgelegd aan een team van experten. Dat team puurt er 6 mogelijke toekomstbeelden uit. 

2022

Voltooid

Fase 3 - Ontwerpend onderzoek

Opmaak masterplan

Studio Roma en Studio Tuin en Wereld voeren een ontwerpend onderzoek. Dat wordt afgerond in 2022.  

In samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester wordt een open oproep uitgeschreven aan architecten voor de volledige studieopdracht en de opmaak van een masterplan voor de restauratie en herbestemming van de abdijsite. Daarna volgt een verkenning van mogelijke investeerders en ondernemers. Eind 2022 voert consultant EY een rendabiliteitsstudie uit. Samen met Syntra West, Scalda, UNIZO West-Vlaanderen en Howest wordt een businessplan opgesteld.

2023

Voltooid

Fase 3 - Ontwerpend onderzoek

Architectenteam stelt concepten voor

Het architectenteam B-architecten, JUXTA architecten en partners wint de open oproep. Hun 8 concrete concepten voor de toekomst van de abdij worden voorgesteld, eerst aan de bewoners en erfgoedgemeenschap uit Brugge, daarna ook aan het brede publiek.

Tijdens een wandeling doorheen het Brugse ommeland werd stilgestaan bij de tocht van de zusters Benedictinessen van Gistel naar Brugge en het 400 jarig bestaan van de Sint-Godelieveabdij.

Bezig

Fase 3 - Ontwerpend onderzoek

Toekomst historische abdijtuin

Het ontwerpteam B-Juxta en de landschapsarchitect Omgeving hebben een voorstel voor de buitenaanleg klaar. Er zullen +/- 60 nieuwe hoogstam bomen aangeplant worden, waarvan het grotendeels fruitbomen, +/- 40 leifruit exemplaren. Voor het selecteren van de geschikte (oude) fruitrassen zullen ze op terrein gaan met Boomgaardenstichting vzw.

Bezig

Fase 4 - Realisatie

Masterplan van start

Het architectenteam maakt een masterplan en uitvoeringsdossier, dient de bouwaanvraag in en vraagt aanbestedingen op bij aannemers. Het archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd en daarnaast start ook de vrijwilligerswerking voor de moes-, kruiden- en bloementuin in samenwerking met Stad Brugge, Brugs Food Lab en De Republiek. Er wordt onderzoek gevoerd naar de integratie van het roerend en immaterieel erfgoed in het masterplan. Eind 2023 verhuist het roerend erfgoed van de abdij tijdelijk naar beveiligde depots. Daar worden ze veilig opgeslagen tijdens de werken.

2024

Voltooid

Fase 4 - Realisatie

Verhuis uniek erfgoed

Zaterdag 3 februari verhuist het roerend erfgoed van de Sint-Godelieveabdij naar een tijdelijke depot in de Kapucijnenkerk. Dat gebeurt via een menselijke ketting van vrijwilligers. Vervolgens kunnen de werken starten. In het voorjaar van 2024 schakelt ook de zoektocht naar geschikte ondernemers een versnelling hoger. De nodige functies worden opengesteld en gecommuniceerd.

Verhuis Sint-Godelieveabdij
Voltooid

Fase 4 - Realisatie

Toerisme Vlaanderen en VRT lanceren podwalks

VRT en Toerisme Vlaanderen slaan de handen in elkaar voor een nieuwe app die een unieke en verhalende manier van wandelen in Vlaanderen introduceert: VRT PodWalks. De app werd op 26 april gelanceerd. Arnout Hauben - televisiemaker en presentator - neemt de wandelaars mee voor podwalks rond vijf bijzondere erfgoedplekken verspreid in Vlaanderen. Zo kan je voortaan meewandelen dwars door de Lage Landen.

VRT-PODWALKS-72
Bezig

Fase 4 - Realisatie

Start archeologisch onderzoek

De archeologisch onderzoekers van RAAP België zijn aan de slag gegaan op de abdijsite. Voor de start van dit onderzoek waren er ook medewerkers aanwezig van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Hieraan gekoppeld is ook het archeologiepop-uphuis Tuin van het Verleden in het leven geroepen. Het pop-uphuis dient om de resultaten live te delen met het publiek.

Archeologen aan de slag in de abdijtuin
Bezig

Fase 4 - Realisatie

Restauratiewerken van start

Group Artes is volop bezig met de restauratiewerken aan de Sint-Godelieveabdij.

Restauratiewerken Sint-Godelieveabdij
Voltooid

Fase 4 - Realisatie

Uniek erfgoed abdij voortaan te bezichtigen in Kapucijnenkerk

Vanaf deze zomer kan iedereen de grote schat aan uniek roerend erfgoed van de Sint-Godelieveabdij bewonderen in de Kapucijnenkerk, aan de overkant van de Boeveriestraat in Brugge. De houten toegangspoort heeft plaatsgemaakt voor een groot venster, waarlangs iedereen naar binnen kan gluren. De onthulling van het kijkvenster luidt ook een nieuwe fase in van de herwaardering en nieuwe toekomst van de abdij, namelijk de start van de restauratiewerken. 

2026

Aankomend

Fase 4 - Realisatie

Grote heropening

Volgens de huidige planning zwaait de gerenoveerde Sint-Godelieveabdij in 2026 de deuren definitief open.

2021

Voltooid

Fase 1 - Onderzoek van de site

Onderzoek naar ziel van de plek

Eind 2021 krijgt Toerisme Vlaanderen het historisch monument Minderbroeders Kapucijnenklooster in Brugge in erfpacht. Het klooster vormt nu een spreekwoordelijk koppeltje met de Sint-Godelieveabdij aan de overkant van de straat. Het onderzoek naar de ziel van de plek wordt opgestart.

2022

Het onderzoek naar de ziel van de plek wordt afgerond. Ook het bouwhistorisch onderzoek gebeurt in 2022.

2022

Voltooid

Fase 2 - Onderzoek van het potentieel van de site

Mogelijke toekomstscenario’s

Samen met alle betrokkenen gingen we op zoek naar het potentieel van het Minderbroeders Kapucijnenklooster. Na een reeks concerten en lezingen kregen alle bezoekers de kans om hun toekomstvisie neer te pennen. Daarna dacht een groep van zo’n 10 deskundigen en ondernemers na over mogelijke toekomstscenario’s. Ook de Bruggelingen en tal van jongeren kregen de kans om hun duit in het zakje te doen. Dit uitgebreide participatietraject leverde een concreet plan op.

2023

Voltooid

Fase 3 - Ontwerpend onderzoek

In rechte lijn naar herbestemming

2022 - 2023

Studio Roma en Studio Tuin en Wereld begint in 2022 met het ontwerpend onderzoek. Dat deel werd afgerond in het voorjaar van 2023. Verdere stappen voor de herbestemming volgen.

2024

Bezig

Fase 4 - Realisatie

In volle ontwikkeling

Dit traject zit nog in volle ontwikkeling. De precieze timing voor renovatiewerken en heropening worden later gecommuniceerd.

Voltooid

Fase 4 - Realisatie

Uniek erfgoed abdij voortaan te bezichtigen in Kapucijnenkerk

Vanaf deze zomer kan iedereen de grote schat aan uniek roerend erfgoed van de Sint-Godelieveabdij bewonderen in de Kapucijnenkerk, aan de overkant van de Boeveriestraat in Brugge. De houten toegangspoort heeft plaatsgemaakt voor een groot venster, waarlangs iedereen naar binnen kan gluren. De onthulling van het kijkvenster luidt ook een nieuwe fase in van de herwaardering en nieuwe toekomst van de abdij, namelijk de start van de restauratiewerken. 

Documentatie Sint-Godelieveabdij

DEEL I - Inventaris en Pathologie
DEEL II - Bouwhistorisch onderzoek
DEEL III - Erfgoedwaardering
Onderzoek naar de ziel van de plek

Documentatie Minderbroeders Kapucijnenklooster

DEEL I - Inventaris
DEEL II - Bouwhistorisch onderzoek
DEEL III - Erfgoedwaardering
Onderzoek naar de ziel van de plek

Vragen?

Heb je vragen over de Sint-Godelieveabdij en/of het Minderbroeders Kapucijnenklooster?
Projectleider Kristof Lataire staat klaar om ze te beantwoorden.

Je contactpersoon

Kristof Lataire
Kristof Lataire
Projectleider Sint-Godelieveabdij - Minderbroeders Kapucijnenklooster