OPEN OPROEP - tijdelijke invulling koetshuis

Koetshuis - voorgevel
Toerisme Vlaanderen lanceert een open oproep naar geïnteresseerde ondernemers en organisaties (profit en non-profit) die de komende drie jaar activiteiten willen ontwikkelen in en rond het koetshuis van het Kasteel van Poeke.

De geselecteerde partner neemt het koetshuis in gebruik om met passende functies de periode te overbruggen tot de bouwwerken voor de definitieve herbestemming starten. Terwijl plannen worden getekend, bestekken opgesteld, aannemers gezocht en vergunningsprocedures doorlopen, wil Toerisme Vlaanderen het koetshuis de rol van prélude en laboratorium laten vervullen voor de definitieve herbestemming. Zo komt ook de bezoekersbeleving in het domein op gang. 

 

Doelstellingen tijdelijke invulling  

 

We hebben met de tijdelijke invulling zes doelstellingen voor ogen: 

 1. Bezoekersbeleving op het domein brengen die past bij de ziel van de plek en bij de beoogde herbestemming tot hedendaagse, gastvrije, familievriendelijke landgoedbeleving met sociaal accent. 

 2. De filosofie van Reizen naar Morgen uittesten in de praktijk. De invulling streeft naar meerwaarde en zinvolle ontmoetingen/activiteiten voor bezoekers, lokale gemeenschap en ondernemers met respect voor de historische plek.  

 3. Een economische relance van het landgoed starten die de lokale economie ten goede komt.

 4. Experimenteren met functies die kunnen passen bij de toekomstige bestemming, ook op vlak van sociale tewerkstelling.

 5. Nuttige inzichten en kennis verzamelen voor de toekomstige herbestemming.

 6. Werk uit handen geven m.b.t onderhoud en tijdelijke verhuur 

 

Iets voor jou?  

 

Toerisme Vlaanderen geeft de tijdelijke invulling in handen van één organisatie of ondernemer (profit of non-profit). De partner mag samenwerken met anderen of het koetshuis op zijn beurt ter beschikking stellen van andere organisaties of ondernemers die er activiteiten willen ontplooien of organiseren.  

 

De partner

 • bepaalt zelf het concept en de inhoud van de tijdelijke invulling. Tal van activiteiten en functies zijn mogelijk, zolang ze binnen de doelstellingen passen. De verkoop van drank en voedsel is wenselijk, maar hoort thuis in een mix van verschillende functies.

 • stelt in zijn business plan zelf een vergoeding voor om het koetshuis en de directe omgeving te gebruiken. Toerisme Vlaanderen legt enkel een bescheiden minimumbedrag op.

 • kan in zijn businessplan een aantal (opstart)investeringen voorstellen die Toerisme Vlaanderen voor zijn rekening neemt. De aangekochte goederen blijven eigendom van Toerisme Vlaanderen.

 • verzorgt de communicatie (online en offline) en de signalisatie van zijn activiteiten.

 • neemt de kosten voor onderhoud, nutsvoorzieningen, verzekeringen etc. van het koetshuis voor zijn rekening

 

Toerisme Vlaanderen zal de voorgestelde concepten beoordelen op basis van drie criteria:

 • Kwaliteit van het voorstel van tijdelijke invulling (concept, inhoud… )

 • Business plan van de tijdelijke invulling

 • Bekwaamheid en ervaring van de kandidaat en zijn eventueel netwerk.

 

Procedure  

 

 • Kandidaten dienen vóór vrijdag 15 maart om 14.00 uur een voorstel in

 • 21 en 22 maart: kandidaten lichten voorstel toe aan een jury

 • Vanaf 28 maart: eventuele onderhandelingen

 • In april gebeurt de toewijzing

   

Documenten

 

De Open oproep Tijdelijke invulling koetshuis en de bijlagen vind je onderaan deze pagina: grondplannen, informatie over de herbestemming en Reizen naar Morgen, ontwerp van de overeenkomst, offerteformulier en gevarieerde achtergrondinformatie. 

 

Vragen of voorstellen? 

 

Vul een contactformulier in.

 

Contactpersoon

 

Bruno Paternoster, projectleider Kasteel van Poeke: bruno.paternoster@toerismevlaanderen.be of 02 504 04 71.

 

Documenten

Leidraad - Open Oproep - Koetshuis - Kasteel van Poeke
Bijlage 1 - Open Oproep Koetshuis (Invulformulier)
Bijlage 2 - Bezetting ter bede Koetshuis Poeke (ontwerp)
Bijlage 3 - Open Oproep - TijdelijkeInvulling Koetshuis Domein
Bijlage 4 - Open Oproep - Tijdelijke Invulling Koetshuis Grondplannen - Doorsnedes
Bijlage 5 - Open Oproep - Koetshuis (Infofiche)
Bijlage 6 - Open Oproep - Tijdelijke Invulling Koetshuis Doelstellingen - kenmerken
Bijlage 7 - Open Oproep Koetshuis - Ziel van de Plek